Chuyển đến nội dung chính
Select journey type

Nếu quý khách đi du lịch với trẻ sơ sinh dưới hai tuổi, hoặc trẻ sơ sinh của quý khách tròn hai tuổi trong chuyến đi của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt phòng tại địa phương của quý khách.

Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu

 1. Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-TPE

  10/09/2019

  SGN-TPE

  10/09/2019

  VND4,615,000
 2. Thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-LAX

  30/08/2019

  SGN-LAX

  07/09/2019

  VND17,255,000
 3. Thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SFO

  16/10/2019

  SGN-SFO

  23/10/2019

  VND17,255,000
 4. Thành phố Hồ Chí Minh đến Seattle

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SEA

  21/09/2019

  SGN-SEA

  10/10/2019

  VND21,986,000
 5. Thành phố Hồ Chí Minh đến Toronto

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YYZ

  22/09/2019

  SGN-YYZ

  19/03/2020

  VND25,141,000
 6. Thành phố Hồ Chí Minh đến Vancouver

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YVR

  29/04/2020

  SGN-YVR

  09/05/2020

  VND16,715,000
 7. Thành phố Hồ Chí Minh đến Houston

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-IAH

  16/11/2019

  SGN-IAH

  01/02/2020

  VND23,105,000
 8. Hà Nội đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-TPE

  08/08/2019

  HAN-TPE

  11/08/2019

  VND5,547,000
 9. Hà Nội đến San Francisco

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-SFO

  10/09/2019

  HAN-SFO

  29/09/2019

  VND18,723,000
 10. Thành phố Hồ Chí Minh đến Paris

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-CDG

  05/09/2019

  SGN-CDG

  13/09/2019

  VND15,617,000
Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu