Chuyển đến nội dung chính

Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu

Select journey type

Nếu quý khách đi du lịch với trẻ sơ sinh dưới hai tuổi, hoặc trẻ sơ sinh của quý khách tròn hai tuổi trong chuyến đi của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt phòng tại địa phương của quý khách.

 1. Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-TPE

  04/05/2020

  TPE-SGN

  14/05/2020

  VND4,221,000
 2. Thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-LAX

  07/09/2020

  LAX-SGN

  19/09/2020

  VND14,621,000
 3. Hà Nội đến Toronto

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-YYZ

  13/06/2020

  YYZ-HAN

  02/08/2020

  VND24,905,000
 4. Hà Nội đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-TPE

  10/07/2020

  TPE-HAN

  17/07/2020

  VND4,693,000
 5. Thành phố Hồ Chí Minh đến Seattle

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SEA

  02/06/2020

  SEA-SGN

  10/07/2020

  VND17,573,000
 6. Thành phố Hồ Chí Minh đến Houston

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-IAH

  27/02/2021

  IAH-SGN

  02/04/2021

  VND32,966,000
 7. Thành phố Hồ Chí Minh đến Paris

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-CDG

  06/05/2020

  CDG-SGN

  12/10/2020

  VND19,784,000
 8. Thành phố Hồ Chí Minh đến

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YHZ

  03/06/2020

  YHZ-SGN

  22/09/2020

  VND36,850,000

*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.

Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu