Chuyển đến nội dung chính
Select journey type

Nếu quý khách đi du lịch với trẻ sơ sinh dưới hai tuổi, hoặc trẻ sơ sinh của quý khách tròn hai tuổi trong chuyến đi của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt phòng tại địa phương của quý khách.

Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu

 1. Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-TPE

  07/12/2019

  TPE-SGN

  15/12/2019

  VND4,154,000
 2. Thành phố Hồ Chí Minh đến Houston

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-IAH

  09/12/2019

  IAH-SGN

  23/01/2020

  VND23,410,000
 3. Thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-LAX

  28/11/2019

  LAX-SGN

  05/12/2019

  VND16,036,000
 4. Thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SFO

  05/03/2020

  SFO-SGN

  04/07/2020

  VND16,036,000
 5. Hà Nội đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-TPE

  19/02/2020

  TPE-HAN

  28/02/2020

  VND4,619,000
 6. Thành phố Hồ Chí Minh đến Toronto

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YYZ

  20/06/2020

  YYZ-SGN

  14/07/2020

  VND22,891,000
 7. Thành phố Hồ Chí Minh đến Vancouver

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YVR

  23/06/2020

  YVR-SGN

  24/07/2020

  VND16,250,000
 8. đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  DAD-TPE

  14/03/2020

  TPE-DAD

  23/03/2020

  VND7,015,000
 9. Thành phố Hồ Chí Minh đến Chicago

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-ORD

  15/05/2020

  ORD-SGN

  28/05/2020

  VND18,176,000
 10. Hà Nội đến Los Angeles

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-LAX

  20/11/2019

  LAX-HAN

  27/11/2019

  VND17,897,000
Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu