Chuyển đến nội dung chính
Select journey type

Nếu quý khách đi du lịch với trẻ sơ sinh dưới hai tuổi, hoặc trẻ sơ sinh của quý khách tròn hai tuổi trong chuyến đi của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt phòng tại địa phương của quý khách.

Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu

 1. Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-TPE

  27/02/2020

  TPE-SGN

  01/03/2020

  VND4,156,000
 2. Thành phố Hồ Chí Minh đến Houston

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-IAH

  28/01/2020

  IAH-SGN

  13/02/2020

  VND22,270,000
 3. Thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-LAX

  29/08/2020

  LAX-SGN

  12/09/2020

  VND16,505,000
 4. Thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SFO

  05/05/2020

  SFO-SGN

  15/05/2020

  VND16,017,000
 5. Thành phố Hồ Chí Minh đến Toronto

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YYZ

  15/05/2020

  YYZ-SGN

  15/06/2020

  VND26,236,000
 6. Hà Nội đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-TPE

  01/05/2020

  TPE-HAN

  05/05/2020

  VND4,622,000
 7. Thành phố Hồ Chí Minh đến Seattle

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SEA

  01/06/2020

  SEA-SGN

  22/06/2020

  VND20,015,000
 8. Thành phố Hồ Chí Minh đến Chicago

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-ORD

  23/01/2020

  ORD-SGN

  01/02/2020

  VND21,642,000
 9. Thành phố Hồ Chí Minh đến New York

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-JFK

  02/05/2020

  JFK-SGN

  17/05/2020

  VND20,596,000
 10. Thành phố Hồ Chí Minh đến Vancouver

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YVR

  24/04/2020

  YVR-SGN

  01/05/2020

  VND19,065,000
Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu