Chuyển đến nội dung chính
Select journey type

Nếu quý khách đi du lịch với trẻ sơ sinh dưới hai tuổi, hoặc trẻ sơ sinh của quý khách tròn hai tuổi trong chuyến đi của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt phòng tại địa phương của quý khách.

Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu

 1. Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-TPE

  18/09/2019

  SGN-TPE

  21/09/2019

  VND4,148,000
 2. Thành phố Hồ Chí Minh đến Houston

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-IAH

  23/03/2020

  SGN-IAH

  10/04/2020

  VND22,267,000
 3. Thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-LAX

  25/03/2020

  SGN-LAX

  05/04/2020

  VND17,220,000
 4. Thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SFO

  27/09/2019

  SGN-SFO

  25/10/2019

  VND17,220,000
 5. Thành phố Hồ Chí Minh đến Toronto

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-YYZ

  20/06/2020

  SGN-YYZ

  19/07/2020

  VND22,893,000
 6. Hà Nội đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  HAN-TPE

  21/11/2019

  HAN-TPE

  26/11/2019

  VND4,613,000
 7. Thành phố Hồ Chí Minh đến Seattle

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-SEA

  04/01/2020

  SGN-SEA

  14/06/2020

  VND34,688,000
 8. đến Đài Bắc

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  DAD-TPE

  10/02/2020

  DAD-TPE

  15/02/2020

  VND5,776,000
 9. Thành phố Hồ Chí Minh đến Paris

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-CDG

  25/10/2019

  SGN-CDG

  17/11/2019

  VND16,187,000
 10. Thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo

  Khứ hồi  |Hạng Phổ thông
  SGN-NRT

  19/09/2019

  SGN-NRT

  22/09/2019

  VND9,297,000
Khuyến mãi đặc biệt hàng đầu